1 | ODPRI SE

1. DEL | 2. DEL

DOBRI TEMELJI

POVEZAVA TELESA IN UMA 1.1

MOČ DIHA 1.2

MODROSTI JOGE 1.3

PONOVITEV 1.4

SLEDITE SVOJEMU NAPREDKU

V spodnjem grafu lahko sledite svojemu napredku.
Graf prikazuje katere stopnje ste že opravili in katere stopnje vas na vaši poti še čakajo.