POGOJI UPORABE

Informacije, ki jih najdete na naši spletni strani, so zgolj informativne narave. Za sodelovanje se odločate na lastno odgovornost. Živim Jogo, Mojca Juvančič s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, poškodbo ali kakršnakoli dejanja, nastala na osnovi vsebin in uporabe te spletne strani. Poskrbite, da boste vaje izvajali v varnem okolju, ki je dovolj osvetljeno in kjer je okrog vas dovolj prostora za varno gibanje. Poskrbite, da bosta vaša obutev in obleka dovolj udobni in primerni za izvajanje vaj. Pred izvajanjem se povsem izognite alkoholu in vsem drogam. Vsaj dve uri pred začetkom vaj ne užijte nobenih večjih obrokov. Poskrbite za hidracijo med in po jogi.

Če boste čutili slabost, vrtoglavico ali kakršnokoli drugo neugodno počutje, takoj prenehajte z vajami in se posvetujte s svojim zdravnikom. Med vadbami sami odgovarjate zase in za svoje stanje. Vaje izvajajte v varnih okvirih in z njimi ne pretiravajte. Takoj poiščite pomoč in nasvet, če je to potrebno. Spletna stran je zgolj informativne narave in ne more nadomestiti zdravniškega ali specialističnega mnenja. Priporočamo, da se pred izvajanjem joga poz in drugih vaj posvetujete s kvalificiranim medicinskim osebjem, da se tako izognete vsem morebitnim poškodbam. Predhodno se obrnite na zdravnika, posebej v primerih, če imate kakršnekoli zdravstvene ali duševne težave, jemljete zdravila, ste noseči ali dojite. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodbe, ki bi bile povezane z uporabo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel vse pogoje poslovanja družbe Živim jogo in se z njimi strinja. Kot uporabnik te strani se strinjate, da nas odvežete kakršnihkoli obveznosti za povračila škode, stroškov, poškodbe ali kakršnihkoli dejanj, nastalih zaradi uporabe ali v povezavi z uporabo te spletne strani.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Informacije, ki jih najdete na naši spletni strani, so zgolj informativne narave. Za sodelovanje se odločate na lastno odgovornost. Družba Živim jogo ne prevzema nobene odgovornosti (v najširšem obsegu, ki ga določajo zakoni) za kakršnokoli škodo, poškodbo ali kakršnakoli dejanja, nastala na osnovi vsebin in uporabe te spletne strani. Vsebine na naši spletni strani smo pripravili skrbno, vendar za njihovo veljavnost, točnost, popolnost in kakovost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Vsebine lahko kadarkoli spremenimo brez predhodnih opozoril in obveznosti do uporabnikov. Ta spletna stran lahko vsebuje nadaljnje povezave na spletne strani tretjih strank, izključno za namene dodatnega informiranja. Družba Živim jogo nima v lasti teh strank, ne nadzira njihovih vsebin in zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Družba Živim jogo spoštuje pravico do zasebnosti in upošteva zahteve zakonodaje za varovanje osebnih podatkov. Kakršnikoli podatki, ki jih bo družba Živim jogo pridobila na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo družbe in jih bo družba varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001). Uporabnik ima pravico s pisno izjavo kadarkoli preklicati dano privolitev za uporabo osebnih podatkov. Osebnih podatkov uporabnikov družba ne bo posredovala nobeni drugi, fizični ali pravni osebi. Z obiskom naše spletne strani sprejmete naša pravila, pri tem pa upoštevajte, da so vse zunanje povezave z drugimi spletnimi stranmi jasno razvidne, pri čemer za vsebino in pravila teh zunanjih spletnih strani nismo odgovorni mi.

PRAVICE DO INTELEKTUALNE LASTNINE

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba Živim jogo (v nadaljevanju družba) nosilec materialnih avtorskih pravic do vsebin v najširšem pomenu (besedila, fotografije, grafične ponazoritve, avdio – video posnetki, računalniški programi, logotipi idr.) objavljenih na spletni strani www.zivimjogo.si. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja družbe.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

Na spletno stran lahko vstopate za osebno uporabo in za pridobitev informacij, in sicer na dovoljeni način, njeno vsebino pa uporabljate v obliki, ki je dana in kot jo omogoča storitev Živim jogo. Digitalni prenos avdio-video in drugih vsebin s strani Živim jogo na aparature uporabnikov ni dovoljen, če je to narejeno s katerimkoli drugim namenom kot s takojšnjo možnostjo ogleda/poslušanja samega; prepovedano je torej nalaganje, shranjevanje, kopiranje in redistribucija.